MOWE UP - MObility of Workers and UnEmployed UPgrade

Подобряване на мобилността на работещи и безработни

Не си сигурен какво искаш да работиш?

Търсиш работа и по-добра реализация?

Искаш да подобриш своите професионални умения и знания?

Не знаеш как да се подготвиш за интервю за работа?

Всичко това ще научиш в платформата MOWE UP!