Новини и събития

На 12 февруари 2019 година се проведе Кръгла маса в град Добрич по проект MOWEUP - Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 16.4.2.052

На 12 февруари 2019 година се проведе Кръгла маса в град Добрич по проект MOWEUP - Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 16.4.2.052

На 12 февруари 2019 година се проведе Кръгла маса в град Добрич по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни” - MOWEUP, договор за безвъзмездна финансова помощ: № 16.4.2.052

Събитието беше открито от г-жа Божанка Добрева - координатор на проекта от Сдружение Европейски институт за културен туризъм ЕВРИКА, като представи накратко проекта с неговите основни цели, дейности и ползи. След това лекторът на събитието г-н Павел Павлов продължи с представянето на платформа MOWEUP (https://moweup.eu) и нейното предназначение и съдържание,  като бяха демонстрирани всички основните менюта, функционалности и насоки за ползване. Всички участници тестваха платформата, чрез мобилни устройства - смарт телефони, таблети и лаптопи.

В събитието взеха участие представители на Община град Добрич, Център за кариерно консултиране - Добрич, Превантивно-информационен център – Добрич, Дирекция Бюро по труда – Добрич, икономически и социални партньори, неправителствена организации, училищни съветници, педагози, трудови посредници, психолози, организации и институции в сферата на обучение, образование и заетост.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Бюджетът на проекта е 399 360,85 €; принос на ЕС: 339 456,72 € от ЕФРР

Период на изпълнение: май 2017 – май 2019

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.