Новини и събития

На 22 април изтекоха 11 месеца от изпълнението на проект MOWE UP

На 22 април изтекоха 11 месеца от изпълнението на проект MOWE UP

Българските партньори приключиха с организацията и провеждането на обществените процедури, като с почти всички подизпълнители има сключени договори, или има избрани оферти.
Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца предстои да обяви последната процедура за избор на изпълнител за организиране на събития, модериране и провеждане на кръгли маси и обучения.

Партньорите проведоха 2 срещи – по една в Добрич и Констанца за обсъждане на дейностите и ангажиментите и текущото изпълнение на проекта.

Готови са основни продукти като:

  • проучване „Светът на кариерните възможности и работните места в трансграничния регион Румъния - България”
  • проучване „Светът на уменията и подобряване на професионалното обучение в трансграничния регион Румъния – България“
  • инструменти за самооценка на личността (личностните качества), на индивидуалните интереси, на умения и знания, които могат да бъдат приложени в различни професии – на български и румънски език.

Разработен е също така механизъм, който на базата на приложените от потребителите  инструменти за самооценка ще предлага подходяща кариера и работно място.

Във връзка със създаване на партньорска мрежа има потвърждение от 20 организации от Румъния и 10 от България за включване като заинтересовани срани и споделяне на информационни и обучителни  ресурси. Предстои техния брой да нараства, след планираните посещения и комуникации, с организации, работили основно по трансграничната програма Румъния – България 2007 – 2014 и INTERREG V-A.

Работи се по създаване на платформата MOWEUP и нейното съдържание, която ще бъде представена на 28 юни 2018г. пред бизнес средите, медиите, трудови посредници, институции, неправителствени организации, безработни.

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.