Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Асоциация за устойчиво развитие Слатина

Изпълняване на собствени проекти. Активно участие в непрекъснатото подобряване на качеството на живот, създаване на устойчиви общности, ефективно управление на ресурсите, използване на социалния, икономически и екологичен...

ТЕХНОЛОГИЧНА ГИМНАЗИЯ “ВИРДЖИЛ МАДЖЕАРУ” КОНСТАНЦА

Технологична гимназия "Вирджил Маджару" Констанца е държавна институция за доуниверситетско образование, с юридическа правосубектност, която осигурява специализирано обучение на ниво 3, 4 и 5 в областта на...

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАН

Природен парк „Врачански Балкан“ е обявен през 1989 г. с площ от 28 803,9 ха. Като втори по големина сред природните паркове в България, той е единственият природен парк и най-значимата територия на НАТУРА 2000 в трансграничния...

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ВРАЦА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО БОТЕВ - ВРАЦА

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2000

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА

Регионално управление на образованието – Монтана е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование в област Монтана....

КЪНЕКТЕД ЕООД

ВКК 95 ООД

Фондация НКМ - България

Младежки глас Монтана

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННА УСЛУГА, ПЛЕВЕН

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.