Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Регионален център за професионално обучение на възрастни Кълъраши

Регионален център за професионално обучение на възрастни Мехединци

Регионален център за професионално обучение на възрастни Телеорман

РЦОВ Телеорман има мандат да служи на общността чрез: – задоволяване на потребностите от обучение на икономическите агенти; – посрещане на нуждите от обучение на младите хора, които се опитват да отговорят на новите...

Търговско-промишлена палата Видин

Видинската търговско-промишлена палата е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана във Видински окръжен съд на 26.12.1990 год., на принципа на доброволно членство. Мисията на палатата е да подпомага и насьрчава фирмите...

Търговско-промишлена палата Враца

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА е създадена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона на град Враца. През 2001 год. ТПП Враца е пререгистрирана...

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен е регистрирана през август 1991 г. като независима обществена организация с доброволен принцип на членство. Създадена е от местни фирми и организации като неправителствена нестопанска...

Търговско промишлена палата Монтана

Търговско-промишлена палата, град Монтана е независима, доброволна, обществена организация за подпомагане,насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие за развитие на...

Фондация Емма, Гюргево

Окръжно сдружение за малки и средни предприятия Гюргево

PJIMM Гюргево представлява интересите на малките и средните предприятия и е териториалната структура на Националния съвет на частните малки и средни предприятия в Румъния, единствената представителна работодателска организация...

Свободен младежки център

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на...

Сдружение "Европейски просперитет"

Мисия и цели Организацията цели да допринесе за въвеждането и реализацията на целите и ценностите на ЕС за засилване на икономическия и социален просперитет, високо ниво на заетост и постигане на балансирано и устойчиво...

Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.