Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Регионален център за професионално обучение на възрастни Кълъраши

Регионалният център за професионално обучение на възрастни Калараши е институция от регионален интерес, с юридическа правосубектност, подчинена на Националната агенция за заетост. C.R.F.P.A. Кълъраши е институция от регионален...

Регионален център за професионално обучение на възрастни Мехединци

Регионалният център за образование на възрастни Мехединци е институция с регионален интерес, с юридическа правосубектност, подчинена на Националната агенция за заетост. Услугите, предоставяни от CRFPA Мехединци, са: a)...

Регионален център за професионално обучение на възрастни Телеорман

РЦОВ Телеорман има мандат да служи на общността чрез: – задоволяване на потребностите от обучение на икономическите агенти; – посрещане на нуждите от обучение на младите хора, които се опитват да отговорят на новите...

Търговско-промишлена палата Видин

Видинската търговско-промишлена палата е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана във Видински окръжен съд на 26.12.1990 год., на принципа на доброволно членство. Мисията на палатата е да подпомага и насьрчава фирмите...

Търговско-промишлена палата Враца

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА е създадена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона на град Враца. През 2001 год. ТПП Враца е пререгистрирана...

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен е регистрирана през август 1991 г. като независима обществена организация с доброволен принцип на членство. Създадена е от местни фирми и организации като неправителствена нестопанска...

Търговско промишлена палата Монтана

Търговско-промишлена палата, град Монтана е независима, доброволна, обществена организация за подпомагане,насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие за развитие на...

Фондация Емма, Гюргево

Предложената цел на фондацията е да насърчава високите постижения в управлението на устойчивото развитие, като използва образователни аспекти за организации, публични или частни институции, специалисти и широката общественост...

Окръжно сдружение за малки и средни предприятия Гюргево

PJIMM Гюргево представлява интересите на малките и средните предприятия и е териториалната структура на Националния съвет на частните малки и средни предприятия в Румъния, единствената представителна работодателска организация...

Свободен младежки център

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (СМЦ) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 1997г. във Видин и регистрирана по българското законодателство в обществена полза. Мисията на СМЦ е подпомагане на...

Сдружение "Европейски просперитет"

Мисия и цели Организацията цели да допринесе за въвеждането и реализацията на целите и ценностите на ЕС за засилване на икономическия и социален просперитет, високо ниво на заетост и постигане на балансирано и устойчиво...

Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин

Агенцията за регионално развитие и бизнес център - Видин (ARDBC) е неправителствена организация, създадена да подпомага развитието на частния бизнес и да подпомага създаването на нови работни места чрез насърчаване и...

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.