Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации Dolj

Румънската асоциация за технологичен трансфер (AroTT) е професионална организация на организациите за иновации и трансфер на технологии с нестопанска цел и с нестопанска цел. Сдружението има за цел да насърчава и защитава...

АСОЦИАЦИЯ ВАСИЛИЯДА

Асоциацията Василиада е християнска и социална организация, неправителствена, демократична, нестопанска и аполитическа, основан под патронажа на Митрополитската църква Олтения, имайки като почетен председател Свещеник Иринеу,...

Окръжна агенция по заетостта Долж

Окръжната агенция по заетостта "Долж" е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, с юридическа правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предоставяни на физически лица: -...

Търговско-промишлена палата Долж

Търговско-промишлена палата Долж е най-силната бизнес асоциация в окръг Долж, Румъния. Камарата действа за създаване на стабилна, последователна бизнес среда, благоприятна за развитието на частния сектор, до истинска,...

Окръжен съвет Гюргево

Окръжният съвет е авторитет на местната публична администрация, създадена на областно ниво за координиране на дейността на общинските, градските и общинските съвети, с цел постигане на обществени услуги от интерес за окръга.

Окръжна агенция по заетостта Гюргево

Окръжна агенция по заетостта Гюргево е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, с юридическа правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предоставяни на физически лица: -...

Търговска, промишлена и селскостопанска камара Телеорман

Търговско-промишлена и селскостопанска камара на окръг Телеорман е неправителствена и автономна организация, която подкрепя и представлява интересите на своите членове и други икономически агенти в страната, в отношенията им с...

Окръжна агенция по заетостта Мехединци

Националната агенция по заетостта прилага политики и стратегии за заетост и професионално обучение за търсещите работа, изготвени от Министерството на труда и социалната справедливост и има следните основни цели: - насърчаване...

Окръжна агенция по заетостта Олт

Окръжната агенция по заетостта Олт е деконцентрирана обществена служба, подчинена на Националната агенция по заетостта, с правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предлагани на физически лица: - посредничество между...

Окръжна агенция по заетостта Телеорман

Окръжна агенция по заетостта Телеорман е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, с юридическа правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предоставяни на физически лица: -...

Търговска, промишлена и селскостопанска камара Мехединци

Търговско-промишлената и селскостопанска камара Мехединци е организирана и функционира съгласно собствения си Устав, изготвен съгласно Закон №. 335/2007 относно търговските палати в Румъния. Търговско-промишлената и...

Търговска, промишлена и селскостопанска камара Олт

Търговско-промишлената и селскостопанска камара Олт насърчава, подкрепя и представлява интересите на своите членове, бизнес общността, във връзка с авторитетите и органите в страната и чужбина, за развитието и укрепването на...

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.