Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Търговско-промишлена палата Велико Търново

Търговско промишлена палата Велико Търново предлага следните услуги: Вписване в Единния търговски регистър на БТПП Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци,...

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе

Основната задача на БЦП на МСП - Русе е подпомагането с всички възможни средства бизнеса в града, особено малките и средни предприятия от Русе и региона и стимулиране на тяхното развитие, както и координиране, обхващане и...

Сдружение Еврорегион Данубиус, Русе

Асоциация Еврорегион Данубиус Русе подпомага местните общности и власти при търсенето на решения на общи трансгранични проблеми. Асоциация Еврорегион Данубиус Русе подпомага при преодоляване на езиковите и...

Областна администрация Русе

Областна Администрация Русе предлага за гражданите комплексни административни услуги и е-Услуги, именно: Услуги отнасящи се до Държавна собственост /ДС/ Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства,...

Българо-румънска търговско-промишлена палата

Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес-асоциация, създадена през 2003 г. в подкрепа на българските и румънските бизнес среди за осъществяване на търговско партньорство, бизнес контакти и...

Промишлено сдружение Велико Търново

Асоциацията на индустриалците - Велико Търново е създадена през 1982 г. като юридическо лице с нестопанска цел, създадено да подпомага, ръководи и насърчава икономическата инициатива на своите членове, да представлява и...

СУ Емилиан Станев, Велико Търново

Училището има паралелки по Информационни технологии, Музика, Графичен дизайн и Английски език. Училището е с авторитет и традиции в старопрестолния град. Имаме обновена материална база, а обучението е на високо ниво....

Европейски информационен център България, Велико Търново

Основните цели на Информационния център Europe Direct -Велико Търново са да подобри предоставянето на информация, документация и знания за Европейския съюз и неговите институции сред широката гражданственост на местната и...

Русенски университет Ангел Кънчев – Филиал Силистра

Русенски университет Ангел Кънчев – Филиал Силистра е резултат на многовековни културно-просветни традиции. Той е акредитирана образователна структура на Русенския университет "Ангел Кънчев", която има за свое призвание...

Агенция за инвестиции и икономическо развитие Силистра

АИРИ-Силистра е Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което няма клонове и е регистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел. Сдружението има регистрация в публичния регистър на...

Асоциация за сътрудничество и развитие Дунавска Добруджа

Сдружението има следните цели: - Развитие на устойчив регион; - Развитие на трансграничното и регионалното коопериране; - Увеличаване на граничната пропусквателност; - Постепенно възприемане на европейските норми в...

Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер, клон Олтения

Филиал ARIES Олтиния има за цел да насърчава и защитава бизнес средата в областта на информационните технологии и електрониката в Румъния, както и професионалните и търговски интереси на своите членове. ARIES Олтения е...

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.