Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Русенска Търговско-Индустриална Камара

Русенската Търговско - Индустриална Камара е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите...

Търговско-промишлена палата Силистра

Силистренската търговско-промишлена палата е създадена през 2001 година. Тя е от сравнително новите палати, въпреки, че преди това, в област Силистра е имало бюро на Шумен. За първи председател на Управителния съвет е...

ДЗЗД Нео Медия

Създаденa през 2003 г. в гр. Добрич, Нео Mедия разработва уеб базирани системи и продукти за държавната и общинска администраци, корпоративни уеб сайтoве, електронни магазини, приложения за социални мрежи и мобилни устройства,...

Търговско-промишлена палата - Добрич

Търговско-промишлена палата – Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена, както частни, така и...

Областен Информационен Център Добрич

ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от...

Търговско-промишлената, навигационна и селскостопанска палата Констанца

Търговска промишлена палата, за навигация и земеделие Констанца (CCINA Констанца) е автономна, нестопанска, неправителствена организация с нестопанска цел, създадена да представлява, защитава и подкрепя интересите на своите...

Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА

Сдружение с нестопанска цел Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА е учредено през 2003 година от трима водещи експерти в сферата на туризма. Мисията на Сдружение ЕВРИКА е да развива устойчив и отговорен туризъм в...

Окръжна агенция по заетостта Констанца

Агенция по заетостта на окръг Констанца е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, със статут на юридическо лице, създадена на ниво окръг Услуги, предлагани на физически лица: -...

Окръжна агенция по заетостта Кълъраши

Окръжна агенция по заетостта Кълъраши е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, с юридическа правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предоставяни на физически лица: -...

Търговска, промишлена и селскостопанска камара Калараши

Камарата за търговия, индустрия и земеделие Кълъраш - CCIA Кълъраши - е организирана и функционира на базата на разпоредбите на чл. 16, ал. 335/2007 относно търговските камари в Румъния, публикуван в Официален вестник, част I,...

Сдружение АКЧЕС Кълъраши

Aсоциация ”АКЧЕС” Кълъраши има за основна цел Подкрепа във всички форми на социално-икономическото, мултикултурното, спортното, мултиетническото, религиозното и мултинационалното сътрудничество; Устойчиво социално-икономическо...

Община Генерал Тошево

Община Генерал Тошево се намира в най-североизточната част на РБългария. Общината е съставна за Област Добрич. Град Генерал Тошево е административният център на общината. Тя граничи с Румъния и общините – Добрич, Каварна,...

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.