Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Русенска Търговско-Индустриална Камара

Русенската Търговско - Индустриална Камара е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите...

Търговско-промишлена палата - Добрич

Търговско-промишлена палата – Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена, както частни, така и...

Търговско-промишлената, навигационна и селскостопанска палата Констанца

Търговска промишлена палата, за навигация и земеделие Констанца (CCINA Констанца) е автономна, нестопанска, неправителствена организация с нестопанска цел, създадена да представлява, защитава и подкрепя интересите на своите...

Търговска, промишлена и селскостопанска камара Калараши

Камарата за търговия, индустрия и земеделие Кълъраш - CCIA Кълъраши - е организирана и функционира на базата на разпоредбите на чл. 16, ал. 335/2007 относно търговските камари в Румъния, публикуван в Официален вестник, част I,...

Търговско-промишлена палата Велико Търново

Търговско промишлена палата Велико Търново предлага следните услуги: Вписване в Единния търговски регистър на БТПП Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци,...

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе

Основната задача на БЦП на МСП - Русе е подпомагането с всички възможни средства бизнеса в града, особено малките и средни предприятия от Русе и региона и стимулиране на тяхното развитие, както и координиране, обхващане и...

Сдружение Еврорегион Данубиус, Русе

Асоциация Еврорегион Данубиус Русе подпомага местните общности и власти при търсенето на решения на общи трансгранични проблеми. Асоциация Еврорегион Данубиус Русе подпомага при преодоляване на езиковите и...

Българо-румънска търговско-промишлена палата

Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес-асоциация, създадена през 2003 г. в подкрепа на българските и румънските бизнес среди за осъществяване на търговско партньорство, бизнес контакти и...

Промишлено сдружение Велико Търново

Асоциацията на индустриалците - Велико Търново е създадена през 1982 г. като юридическо лице с нестопанска цел, създадено да подпомага, ръководи и насърчава икономическата инициатива на своите членове, да представлява и...

Европейски информационен център България, Велико Търново

Основните цели на Информационния център Europe Direct -Велико Търново са да подобри предоставянето на информация, документация и знания за Европейския съюз и неговите институции сред широката гражданственост на местната и...

Агенция за инвестиции и икономическо развитие Силистра

АИРИ-Силистра е Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което няма клонове и е регистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел. Сдружението има регистрация в публичния регистър на...

Асоциация за сътрудничество и развитие Дунавска Добруджа

Сдружението има следните цели: - Развитие на устойчив регион; - Развитие на трансграничното и регионалното коопериране; - Увеличаване на граничната пропусквателност; - Постепенно възприемане на европейските норми в...

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.