Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Регионален център за професионално обучение на възрастни Мехединци

Регионалният център за образование на възрастни Мехединци е институция с регионален интерес, с юридическа правосубектност, подчинена на Националната агенция за заетост. Услугите, предоставяни от CRFPA Мехединци, са: a)...

Регионален център за професионално обучение на възрастни Телеорман

РЦОВ Телеорман има мандат да служи на общността чрез: – задоволяване на потребностите от обучение на икономическите агенти; – посрещане на нуждите от обучение на младите хора, които се опитват да отговорят на новите...

Център за иновации и бизнес INNOBRIDGE

BIC INNOBRIDGE е организация за подкрепа на бизнеса, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновации (EBN). Това е първият и единствен акредитиран бизнес иновационен...

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАН

Природен парк „Врачански Балкан“ е обявен през 1989 г. с площ от 28 803,9 ха. Като втори по големина сред природните паркове в България, той е единственият природен парк и най-значимата територия на НАТУРА 2000 в трансграничния...

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ВРАЦА

Агенцията за регионално и икономическо развитие е създадена през втората половина на 1999 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Главната цел на АРИР е да отговори преди всичко на нуждата от самоорганизиране и...

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО БОТЕВ - ВРАЦА

Библиотеката събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация като: • Комплектува и организира фондовете си съгласно установените в нормативните документи правила • Осигурява...

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА

Регионално управление на образованието – Монтана е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование в област Монтана....

Младежки информационно-консултантски център- Младежки глас Монтана

Младежки информационно-консултантски център- Монтана е създаден пез 2017. Основната цел на МИКЦ-Монтана е създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за развитие на младите хора от област Монтана за качествена...

Община Балчик

Община Балчик се занимава с: - КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ,...

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.