Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

За да се регистрира представляваната от Вас организация/институция като член на Мрежата е необходимо да заявите писмено Вашето желание до нас по електронна поща tgicheva@cci.dobrich.net. Ние ще Ви изпратим подробна информация за създаването на Вашия потребителски профил в Мрежата.
Изтеглете Заявление за членство в Мрежата MOWEUP.

Членове на Mрежа MOWEUP

Областен Информационен Център Добрич

ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от...

Окръжна агенция по заетостта Констанца

Агенция по заетостта на окръг Констанца е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, със статут на юридическо лице, създадена на ниво окръг Услуги, предлагани на физически лица: -...

Окръжна агенция по заетостта Кълъраши

Окръжна агенция по заетостта Кълъраши е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, с юридическа правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предоставяни на физически лица: -...

Община Генерал Тошево

Община Генерал Тошево се намира в най-североизточната част на РБългария. Общината е съставна за Област Добрич. Град Генерал Тошево е административният център на общината. Тя граничи с Румъния и общините – Добрич, Каварна,...

Областна администрация Русе

Областна Администрация Русе предлага за гражданите комплексни административни услуги и е-Услуги, именно: Услуги отнасящи се до Държавна собственост /ДС/ Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства,...

Окръжна агенция по заетостта Долж

Окръжната агенция по заетостта "Долж" е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, с юридическа правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предоставяни на физически лица: -...

Окръжен съвет Гюргево

Окръжният съвет е авторитет на местната публична администрация, създадена на областно ниво за координиране на дейността на общинските, градските и общинските съвети, с цел постигане на обществени услуги от интерес за окръга.

Окръжна агенция по заетостта Гюргево

Окръжна агенция по заетостта Гюргево е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, с юридическа правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предоставяни на физически лица: -...

Окръжна агенция по заетостта Мехединци

Националната агенция по заетостта прилага политики и стратегии за заетост и професионално обучение за търсещите работа, изготвени от Министерството на труда и социалната справедливост и има следните основни цели: - насърчаване...

Окръжна агенция по заетостта Олт

Окръжната агенция по заетостта Олт е деконцентрирана обществена служба, подчинена на Националната агенция по заетостта, с правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предлагани на физически лица: - посредничество между...

Окръжна агенция по заетостта Телеорман

Окръжна агенция по заетостта Телеорман е деконцентрирана обществена услуга, подчинена на Националната агенция по заетостта, с юридическа правосубектност, установена на ниво окръг. Услуги, предоставяни на физически лица: -...

Регионален център за професионално обучение на възрастни Кълъраши

Регионалният център за професионално обучение на възрастни Калараши е институция от регионален интерес, с юридическа правосубектност, подчинена на Националната агенция за заетост. C.R.F.P.A. Кълъраши е институция от регионален...

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.