БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Стратегия за развитие на икономика, опазваща природните и културни ресурси на Румъния и България

  Терминът „наследство“ е изключително широк и винаги се свързва с предмета, за който се отнася: ценности, значение, качество, цялост, автентичност и най-вече, дълготрайност през многобройните поколения. По този начин, природното „наследство“ представлява етическото решение и същевременно отговорност на обществото да предаде здрава околна среда, заедно с нейните комплексни и сложни биологични компоненти, на бъдещите поколения.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Политически препоръки за интегриране на ученето чрез работа и чиракуването в системата на ПО

  Информацията и възгледите, изложени в тази публикация, са на партньорите по проекта NewWBL и не отразяват непременно официалното мнение на Европейския съюз / Програмата ERASMUS +. Институциите и органите на Европейския съюз / Програмата ЕРАЗЪМ + или лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се тук информация.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.