БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Публикувал: Camera de Comerţ si Industrie Vidin

  Проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в областите Видин и Монтана

  Настоящото проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в областите Видин и Монтана се извършва в изпълнение на проект „Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България”, код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Божанка Добрева

  Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта

  Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Стратегия за устойчиво развитие на трансграничен регион област Добрич – префектура Констанца

  Основната цел на Стратегията за устойчиво развитие е да опише състоянието и съществуващите проблеми и пътищата за тяхното решаване, в частност в областта на Устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион Добрич – Констанца. Стратегията се изготвя за туристическия клъстер, администра­тивните органи и местните власти на двете области и НПО, които имат общи задачи по осигуряването на тази устойчивост.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Самоучител за социално отговорно управление на малки хотели и ресторанти

  Корпоративната социална отговорност (КСО) означава постигането на успехи в бизнеса чрез зачитане на етичните ценности и уважение към хората, общността и природната среда. Според Европейската комисия корпоративната социална отговорност е концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани страни.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Европейска квалификационна рамка - Управител на ресторант

  Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот ниво 5 професия: Управител на ресторант
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Европейска квалификационна рамка - Управител на малък хотел

  Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот ниво 5 професия: Управител на малък хотел
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Национален доклад от проучване

  Развитието на съвременния туризъм се характеризира с все по - засилваща се конкуренция между туристическите дестинации в сферата на качеството и цените и с нарастващо разнообразие на предлаганите туристически продукти. Новите туристически дестинации се развиват динамично спрямо установените пазари, именно поради предлагането на нещо ново и непознато. Туристическата ни индустрия следва трайна тенденция на бърз растеж през последните няколко години.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Анализ на уменията в сектор ХОРЕКА

  Алиансът за отговорно и устойчиво управление е отговор на предизвикателствата в сектора ХОРЕКА, насочващ вниманието към: - повишеното търсене от туристите на качество, атрактивност и разнообразие на туристическите услуги; - важната роля на информационните и комуникационни технологии в хотелите по отношение на търсене, планиране и реализация на пътуванията; - намирането на точния баланс между автономното развитие на дестинациите, защитата на околната среда и развитието на конкурентна икономическа
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Анализи
Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.