БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Публикувал: Adriana Barothi

  Да работим заедно за едно общо бъдеще!

  Инвестиционното справочник представя предимствата и възможностите в района на Калафат-Видин, както и причините, поради които трябва да инвестираме в тази област, като механизъм за подпомагане на общия процес на икономическо и социално развитие. Научни изследвания и анализ на района на Калафат - Видин
  Език на съдържанието: Български, Română, English
  Категория на информацията: Изследвания
 • Публикувал: Călăraşi Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

  Proiect implementat de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

  Предприемачество за мобилност на младежта в пазара на труда, проект, финансиран по програмата Interreg V-A Румъния-България
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения
 • Публикувал: Călăraşi Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

  Proiect implementat de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

  CBC - LABORLAB Разработване на напълно интегриран пазар на труда на трансгранично ниво, финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Полезни връзки
 • Публикувал: Călăraşi Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

  Proiect implementat de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

  CBC LIVE – Cross Border Cooperation Live Interaction Video Conferencing Network, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Полезни връзки
 • Публикувал: Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Mehedinţi

  Каравана на трансграничното предприемачество Организиране на предприемачески семинари

  Организиране на 6 семинара, 4 работни клуба и 5 информационни кампании в района на РО-БГ. Организиране на 20 предприемачески семинара, в които 200 младежи от РО-БГ регион ще придобият умения за стартиране на бизнес.
  Език на съдържанието: Română
  Категория на информацията: Друго
 • Публикувал: Асоциация за устойчиво развитие Слатина

  Информация за възможностите на пазара на труда и съществуващите стимули за заетост на жените

  Профил на безработните жени в трансграничния регион Румъния-България, възможностите на пазара на труда, както и съществуващите стимули за заетост на жените
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Стратегията за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP

  Стратегията за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP е отворен документ, който може да бъде актуализиран в зависимост от нуждите и възможностите на партньорите и членовете на Мрежата, постигнатите резултати и въздействие спрямо целевите групи, към които Платформата е насочена, в това число и според рисковете и препятствията, които възникват по време на нейното промотиране, последваща поддръжка и функциониране. С оглед обстоятелството, че MOWEUP e онлайн продукт и нег
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.