БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  Профил на меките умения

  Меките умения са уменията на личността, които носим в себе си и които пренасяме тъй като се развиват през целия живот в различни ситуации и са приложими във всяка професионална среда. Тези умения обикновено са скрити и ги изявяваме, когато има ситуация или необходимост от тях. Меките умения допълват професионалните компетенции и помагат за професионалното развитие.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  Регионалeн план за действие за създаване на устойчиви работни места базирани на обучение в ресторантьорския и кулинарния сектор в Трансграничния регион Добрич - Констанца.

  Регионалният план за действие фокусира приложими мерки, характерни за различните политики, чието изпълнение би довело до създаване на устойчиви работни места, базирани на обучение в кулинарния и ресторантьорски сектор. В този смисъл той има между секторен характер, определя роли на различните заинтересовани страни и зависи от тяхното проактивно поведение.
  Език на съдържанието: Română, English
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  Регионалeн план за действие за създаване на устойчиви работни места базирани на обучение в ресторантьорския и кулинарния сектор в Трансграничния регион Добрич - Констанца.

  Регионалният план за действие фокусира приложими мерки, характерни за различните политики, чието изпълнение би довело до създаване на устойчиви работни места, базирани на обучение в кулинарния и ресторантьорски сектор. В този смисъл той има между секторен характер, определя роли на различните заинтересовани страни и зависи от тяхното проактивно поведение.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  Регионалeн план за действие за създаване на устойчиви работни места базирани на обучение в ресторантьорския и кулинарния сектор в Трансграничния регион Добрич - Констанца.

  Регионалният план за действие фокусира приложими мерки, характерни за различните политики, чието изпълнение би довело до създаване на устойчиви работни места, базирани на обучение в кулинарния и ресторантьорски сектор. В този смисъл той има между секторен характер, определя роли на различните заинтересовани страни и зависи от тяхното проактивно поведение.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  Сборник с добри практики

  Сборникът с добри практики е документ, който ще покаже добрия опит за това как институциите за ПОО могат да станат по-ефективни при свързването на образованието и работата. Сборникът е разработен чрез изследвания и проучване в ЕС и извън него. Това е осъществено чрез кабинетно проучване на вече съществуващи каталози и проучвания, статистически данни и други надеждни източници.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Друго
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  Сборник с добри практики

  Сборникът с добри практики е документ, който ще покаже добрия опит за това как институциите за ПОО могат да станат по-ефективни при свързването на образованието и работата. Сборникът е разработен чрез изследвания и проучване в ЕС и извън него. Това е осъществено чрез кабинетно проучване на вече съществуващи каталози и проучвания, статистически данни и други надеждни източници.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Друго
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  "Презентационни умения на търсещите работа"

  Курсът на обучение "Презентационни умения на търсещите работа" има за цел да повиши мотивацията и насърчи самооценката, да създаде стимули за придобиване на нови компетенции, търсени на пазара на труда, да подобри компетенциите при търсене на работа, да развие ключови практически умения за по-успешно представяне в процеса на търсене на желани позиции на пазара на труда.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Обучения
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  "Презентационни умения на търсещите работа"

  Курсът на обучение "Презентационни умения на търсещите работа" има за цел да повиши мотивацията и насърчи самооценката, да създаде стимули за придобиване на нови компетенции, търсени на пазара на труда, да подобри компетенциите при търсене на работа, да развие ключови практически умения за по-успешно представяне в процеса на търсене на желани позиции на пазара на труда.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  "Дигитални умения на търсещите работа"

  Курсът на обучение "Дигитални умения на търсещите работа" има за цел формиране на знания, умения и нагласи за лична реализация и развитие през целия живот; изграждане на активна гражданска позиция и участие в социалния живот и повишаване пригодността за заетост. Поощряване на процеса на учене през целия живот, чрез пренасяне на придобитите дигитални умения в реализацията на пазара на труда.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Обучения
 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  "Дигитални умения на търсещите работа"

  Курсът на обучение "Дигитални умения на търсещите работа" има за цел формиране на знания, умения и нагласи за лична реализация и развитие през целия живот; изграждане на активна гражданска позиция и участие в социалния живот и повишаване пригодността за заетост. Поощряване на процеса на учене през целия живот, чрез пренасяне на придобитите дигитални умения в реализацията на пазара на труда.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения
Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.