БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Самоучител за социално отговорно управление на малки хотели и ресторанти

  Корпоративната социална отговорност (КСО) означава постигането на успехи в бизнеса чрез зачитане на етичните ценности и уважение към хората, общността и природната среда. Според Европейската комисия корпоративната социална отговорност е концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани страни.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти”

  Проект „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” е финансиран от програма „Учене през целия живот – Леонардо Да Винчи, Многостранни проекти за развитие на иновации” на ЕС. RESPONS е отговор на предизвикателствата в ХОРЕКА сектор, свързани с: Увеличеното търсене от страна на туристите на качествена, привлекателна и разнообразна туристическа услуга;

  http://responsalliance.eu/bg/

 • Европейска квалификационна рамка - Управител на ресторант

  Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот ниво 5 професия: Управител на ресторант
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти”

  Проект „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” е финансиран от програма „Учене през целия живот – Леонардо Да Винчи, Многостранни проекти за развитие на иновации” на ЕС. RESPONS е отговор на предизвикателствата в ХОРЕКА сектор, свързани с: Увеличеното търсене от страна на туристите на качествена, привлекателна и разнообразна туристическа услуга;

  http://responsalliance.eu/bg/

 • Европейска квалификационна рамка - Управител на малък хотел

  Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот ниво 5 професия: Управител на малък хотел
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти”

  Проект „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” е финансиран от програма „Учене през целия живот – Леонардо Да Винчи, Многостранни проекти за развитие на иновации” на ЕС. RESPONS е отговор на предизвикателствата в ХОРЕКА сектор, свързани с: Увеличеното търсене от страна на туристите на качествена, привлекателна и разнообразна туристическа услуга;

  http://responsalliance.eu/bg/

 • Национален доклад от проучване

  Развитието на съвременния туризъм се характеризира с все по - засилваща се конкуренция между туристическите дестинации в сферата на качеството и цените и с нарастващо разнообразие на предлаганите туристически продукти. Новите туристически дестинации се развиват динамично спрямо установените пазари, именно поради предлагането на нещо ново и непознато. Туристическата ни индустрия следва трайна тенденция на бърз растеж през последните няколко години.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания

  Реализирана по проект: „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти”

  Проект „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” е финансиран от програма „Учене през целия живот – Леонардо Да Винчи, Многостранни проекти за развитие на иновации” на ЕС. RESPONS е отговор на предизвикателствата в ХОРЕКА сектор, свързани с: Увеличеното търсене от страна на туристите на качествена, привлекателна и разнообразна туристическа услуга;

  http://responsalliance.eu/bg/

 • Анализ на уменията в сектор ХОРЕКА

  Алиансът за отговорно и устойчиво управление е отговор на предизвикателствата в сектора ХОРЕКА, насочващ вниманието към: - повишеното търсене от туристите на качество, атрактивност и разнообразие на туристическите услуги; - важната роля на информационните и комуникационни технологии в хотелите по отношение на търсене, планиране и реализация на пътуванията; - намирането на точния баланс между автономното развитие на дестинациите, защитата на околната среда и развитието на конкурентна икономическа
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Анализи

  Реализирана по проект: „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти”

  Проект „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” е финансиран от програма „Учене през целия живот – Леонардо Да Винчи, Многостранни проекти за развитие на иновации” на ЕС. RESPONS е отговор на предизвикателствата в ХОРЕКА сектор, свързани с увеличеното търсене от страна на туристите на качествена, привлекателна и разнообразна туристическа услуга.

  http://responsalliance.eu/bg/

 • Стратегия за развитие на икономика, опазваща природните и културни ресурси на Румъния и България

  Терминът „наследство“ е изключително широк и винаги се свързва с предмета, за който се отнася: ценности, значение, качество, цялост, автентичност и най-вече, дълготрайност през многобройните поколения. По този начин, природното „наследство“ представлява етическото решение и същевременно отговорност на обществото да предаде здрава околна среда, заедно с нейните комплексни и сложни биологични компоненти, на бъдещите поколения.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”

  Име на проекта: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” Акроним: „Heritage for RO-BG Economy” Договор/Проект: № 15.2.1.034/2016 Финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 Партньори: Търговско-промишлена палата Добрич Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца Цели на проекта: -улесняване създаването на общ подход за развитие и приложение на нови модели икономически

  http://heritagerobg.eu/

 • Политически препоръки за интегриране на ученето чрез работа и чиракуването в системата на ПО

  Информацията и възгледите, изложени в тази публикация, са на партньорите по проекта NewWBL и не отразяват непременно официалното мнение на Европейския съюз / Програмата ERASMUS +. Институциите и органите на Европейския съюз / Програмата ЕРАЗЪМ + или лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се тук информация.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания

  Реализирана по проект: NewWBL (“Нови модели за учене чрез работа”)

  Име на проекта: Нови модели в ученето чрез работа (New WBL) Финансираща програма: Еразмус + Ключово действие 3: КА3 (Подкрепа за реформиране на политиката) Бюжет на проекта: 652 043 €, от които 75% Европейско съфинансиране Бюджет на ТПП – Добрич: 39 691 € Продължителност на проекта: Ноември 2015 – Април 2018

  http://newwbl.eu/

 • Стратегия за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP

  Настоящата Стратегия за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP има за цел превръщането й в търсен, полезен и устойчив онлайн инструмент и източник на информация относно подобряване работната мобилност и заетост в рамките на ЕС чрез подходящи методи, дейности и инициативи, които да осигурят актуалното, адекватно и продължително съществуване на платформата за период от минимум 5 години (за времевия хоризонт 2019 – 2024 г.) .
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: „Подобряване на мобилността на работещи и безработни“

  Общата цел на Проекта е да създаде и поддържа уеб-базирана двуезична румъно-българска платформа като инструмент за самооценка на знания, умения, възможности и информационен източник за трудово законодателство, кариерни възможности и развитие като предпоставка за мобилност и заетост.

  https://moweup.eu

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.