БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Каравана на трансграничното предприемачество Организиране на предприемачески семинари

  Организиране на 6 семинара, 4 работни клуба и 5 информационни кампании в района на РО-БГ. Организиране на 20 предприемачески семинара, в които 200 младежи от РО-БГ регион ще придобият умения за стартиране на бизнес.
  Език на съдържанието: Română
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: “Danube Partnership for Mobility and Entrepreneurship”

  Проектът предлага: адаптиране на професионалното обучение към нуждите на региона, улесняване на обучението на хора които искат да инициират / развиват бизнес, увеличаване на мобилността (клубове за работа, обучение, информация, панаир за работа), развитие на партньорства между МСП (обмен на опит, семинари, работни срещи, Трансгранична мрежа на предприемачите в зелен бизнес). За да се увеличат ползите за целевата група, дейностите ще се провеждат в целия трансграничен регион Ro-Bg.

  http://www.cciamh.ro/danube-entrepreneurship/

 • Информация за възможностите на пазара на труда и съществуващите стимули за заетост на жените

  Профил на безработните жени в трансграничния регион Румъния-България, възможностите на пазара на труда, както и съществуващите стимули за заетост на жените
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания

  Реализирана по проект: “JobEase за жени – Повишаване на потенциала на жените да си намерят работа в региона CBC RO-BG”, код проект 16.4.2.089

  Чрез този проект се стремим да улесним достъпа на 240 безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания и предоставяне на подходяща информация за пазара на труда за целевата група в Румънско-българския трансграничен регион чрез предоставяне на информация свързани с това, за целевите групи, кариерното консултиране и услугите за ориентиране за заетост.

  https://jobease.eu/ro/acasa/

 • Стратегията за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP

  Стратегията за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP е отворен документ, който може да бъде актуализиран в зависимост от нуждите и възможностите на партньорите и членовете на Мрежата, постигнатите резултати и въздействие спрямо целевите групи, към които Платформата е насочена, в това число и според рисковете и препятствията, които възникват по време на нейното промотиране, последваща поддръжка и функциониране. С оглед обстоятелството, че MOWEUP e онлайн продукт и нег
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Подобряване на мобилността на работещи и безработни“

  Проект MOWE UP цели да подобри мобилността на работещи и безработни чрез създаването на уеб-базирана платформа на румънски и български език като инструмент за самооценка на знания, умения, възможности и източник за трудово законодателство, кариерни възможности и работните места в трансграничния регион Румъния - България като предпоставка за мобилност и заетост. Проектът е насочен към безработни хора в трудоспособна възраст, търсещи работа (хора, търсещи по-добра работа и безработни.

  https://moweup.eu

 • Проучване за идентифициране на предприемаческите нужди от обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион

  Настоящото проучване на предприемаческите нужди от обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион в следните области Област Видин, област Монтана, област Враца, област Плевен, област Велико Търново, област Русе, област Силистра и област Добрич, Република България и област Мехединци, област Долж, област Олт, област Телеорман, област Гюргево, област Кълъраш и област Констанца, Република Румъния.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания

  Реализирана по проект: “Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България

  Проект “Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България ”, Код на проекта 16.4.2.076 по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Водещ партньор е Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер – Олтения (АРИЕС), останалите партньори по проекта са Асоциация на строителните клъстери – Олтения, Видинска търговско промишлена палата – ВТПП, Национален център за информационно обслужване - Плевен.

  http://interregrobg.eu/bg/component/content/article/2-categorie-principala/267-robg-151.html

 • Проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в областите Видин и Монтана

  Настоящото проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в областите Видин и Монтана се извършва в изпълнение на проект „Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България”, код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания

  Реализирана по проект: “Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България

  Проект “Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България ”, Код на проекта 16.4.2.076 по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Водещ партньор е Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер – Олтения (АРИЕС), останалите партньори по проекта са Асоциация на строителните клъстери – Олтения, Видинска търговско промишлена палата – ВТПП, Национален център за информационно обслужване - Плевен.

  http://interregrobg.eu/bg/component/content/article/2-categorie-principala/267-robg-151.html

 • Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта

  Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: Проект "Повишена информираност на туристическия клъстър за управление и опазване на околната среда" - EMAS

  Проекта се изпълнява от водещ партньор ТПП Добрич, заедно със Сдружение ЕВРИКА и Маре Нострум от Румъния. Продължителност на проекта 18 месеца. Основните цели на проекта са: - Промотирането на устойчивото използване на природните ресурси в трансграничния регион - Обучение на туристическия клъстър и на туристическия потребител в региона на Добрич и Констанца за необходимостта за устойчиво използване на природните ресурси

  http://sust-tour.webdevc.eu/

 • Стратегия за устойчиво развитие на трансграничен регион област Добрич – префектура Констанца

  Основната цел на Стратегията за устойчиво развитие е да опише състоянието и съществуващите проблеми и пътищата за тяхното решаване, в частност в областта на Устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион Добрич – Констанца. Стратегията се изготвя за туристическия клъстер, администра­тивните органи и местните власти на двете области и НПО, които имат общи задачи по осигуряването на тази устойчивост.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда“ №2(4i)-2.1-8

  Проект „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда“ №2(4i)-2.1-8 Стартира трансграничен проект за повишаване на информираността на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда. Търговско-промишлена палата Добрич има удоволствието да съобщи за новия си спечелен трансграничен проект, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

  http://www.greenwebportal.eu/

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.