БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Публикувал: Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Mehedinţi

  Каравана на трансграничното предприемачество Организиране на предприемачески семинари

  Организиране на 6 семинара, 4 работни клуба и 5 информационни кампании в района на РО-БГ. Организиране на 20 предприемачески семинара, в които 200 младежи от РО-БГ регион ще придобият умения за стартиране на бизнес.
  Език на съдържанието: Română
  Категория на информацията: Друго
 • Публикувал: Асоциация за устойчиво развитие Слатина

  Информация за възможностите на пазара на труда и съществуващите стимули за заетост на жените

  Профил на безработните жени в трансграничния регион Румъния-България, възможностите на пазара на труда, както и съществуващите стимули за заетост на жените
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Стратегията за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP

  Стратегията за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP е отворен документ, който може да бъде актуализиран в зависимост от нуждите и възможностите на партньорите и членовете на Мрежата, постигнатите резултати и въздействие спрямо целевите групи, към които Платформата е насочена, в това число и според рисковете и препятствията, които възникват по време на нейното промотиране, последваща поддръжка и функциониране. С оглед обстоятелството, че MOWEUP e онлайн продукт и нег
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Camera de Comerţ si Industrie Vidin

  Проучване за идентифициране на предприемаческите нужди от обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион

  Настоящото проучване на предприемаческите нужди от обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион в следните области Област Видин, област Монтана, област Враца, област Плевен, област Велико Търново, област Русе, област Силистра и област Добрич, Република България и област Мехединци, област Долж, област Олт, област Телеорман, област Гюргево, област Кълъраш и област Констанца, Република Румъния.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Camera de Comerţ si Industrie Vidin

  Проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в областите Видин и Монтана

  Настоящото проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в областите Видин и Монтана се извършва в изпълнение на проект „Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България”, код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Божанка Добрева

  Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта

  Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Стратегия за устойчиво развитие на трансграничен регион област Добрич – префектура Констанца

  Основната цел на Стратегията за устойчиво развитие е да опише състоянието и съществуващите проблеми и пътищата за тяхното решаване, в частност в областта на Устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион Добрич – Констанца. Стратегията се изготвя за туристическия клъстер, администра­тивните органи и местните власти на двете области и НПО, които имат общи задачи по осигуряването на тази устойчивост.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.