БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Стартиране на бизнес - цели и задачи, маркетингов план

  Първата стъпка е определяне на идеята за бизнеса и какво точно ще продава. Не е нужно идеята да е уникална и единствена по рода си. Разбира се, за да е успешен първият ви бизнес, трябва да предложите нещо ново на пазара.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: „CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво“

  Проектът има за цел да подпомогне трансграничната трудова заетост и мобилност като единен "пазар", чрез създаване на Модел „CBC LABORLAB“. Дейностите включват изследване на трансграничния регион и структурен анализ относно бъдещи промени на пазара на труда, разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение, създаване на Клъстер CBC LABORLAB, за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност.

  https://www.laborlab.ro/bg

 • Равенство съгласно трудовото законодателство

  Трудовото правоотношение е регулирано от правото обществено отношение между наемните работници или служители и техните работодатели или техните общности, при и по повод полагането на зависим труд.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: „CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво“

  Проектът има за цел да подпомогне трансграничната трудова заетост и мобилност като единен "пазар", чрез създаване на Модел „CBC LABORLAB“. Дейностите включват изследване на трансграничния регион и структурен анализ относно бъдещи промени на пазара на труда, разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение, създаване на Клъстер CBC LABORLAB, за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност.

  https://www.laborlab.ro/bg

 • Бизнес идея - източници, критерии за оценка

  Ако вие или членовете на вашето семейство сте останали без работа и нямате шанс за реализиране на пазара на труда, логично е първоначално да търсите идея за скромен фамилен бизнес, който да ви осигурява поне досегашните доходи и жизнен стандарт, с който сте свикнали.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: „CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво“

  Проектът има за цел да подпомогне трансграничната трудова заетост и мобилност като единен "пазар", чрез създаване на Модел „CBC LABORLAB“. Дейностите включват изследване на трансграничния регион и структурен анализ относно бъдещи промени на пазара на труда, разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение, създаване на Клъстер CBC LABORLAB, за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност.

  https://www.laborlab.ro/bg

 • Сборник с добри практики

  Сборникът с добри практики е документ, който ще покаже добрия опит за това как институциите за ПОО могат да станат по-ефективни при свързването на образованието и работата. Сборникът е разработен чрез изследвания и проучване в ЕС и извън него. Това е осъществено чрез кабинетно проучване на вече съществуващи каталози и проучвания, статистически данни и други надеждни източници.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Сборник с добри практики

  Сборникът с добри практики е документ, който ще покаже добрия опит за това как институциите за ПОО могат да станат по-ефективни при свързването на образованието и работата. Сборникът е разработен чрез изследвания и проучване в ЕС и извън него. Това е осъществено чрез кабинетно проучване на вече съществуващи каталози и проучвания, статистически данни и други надеждни източници.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Приключение с балона - нов съвместен туристически продукт

  Представяне на туристическия продукт - полет с балон с горещ въздух над целия трансграничен регион Румъния - България.
  Език на съдържанието: Български, Română, English
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: Приключение с балон - нов трансграничен туристически продукт

  Целта на проекта е да се разработи нов трансграничен туристически продукт, който включва полети с горещ въздушен балон и събира всички, които се интересуват от развитието на туризма в региона. Новият туристически продукт ще бъде включен в туристическите оферти в района. Партньори: Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин (водещ бенефициент) в партньорство с организацията ARIES - Олтения и Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 - Монтана.

  www.balloonadventure.eu

 • Каравана на трансграничното предприемачество Организиране на предприемачески семинари

  Организиране на 6 семинара, 4 работни клуба и 5 информационни кампании в района на РО-БГ. Организиране на 20 предприемачески семинара, в които 200 младежи от РО-БГ регион ще придобият умения за стартиране на бизнес.
  Език на съдържанието: Română
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: “Danube Partnership for Mobility and Entrepreneurship”

  Проектът предлага: адаптиране на професионалното обучение към нуждите на региона, улесняване на обучението на хора които искат да инициират / развиват бизнес, увеличаване на мобилността (клубове за работа, обучение, информация, панаир за работа), развитие на партньорства между МСП (обмен на опит, семинари, работни срещи, Трансгранична мрежа на предприемачите в зелен бизнес). За да се увеличат ползите за целевата група, дейностите ще се провеждат в целия трансграничен регион Ro-Bg.

  http://www.cciamh.ro/danube-entrepreneurship/

 • Стратегия за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP

  Настоящата Стратегия за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP има за цел превръщането й в търсен, полезен и устойчив онлайн инструмент и източник на информация относно подобряване работната мобилност и заетост в рамките на ЕС чрез подходящи методи, дейности и инициативи, които да осигурят актуалното, адекватно и продължително съществуване на платформата за период от минимум 5 години (за времевия хоризонт 2019 – 2024 г.) .
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Друго

  Реализирана по проект: „Подобряване на мобилността на работещи и безработни“

  Общата цел на Проекта е да създаде и поддържа уеб-базирана двуезична румъно-българска платформа като инструмент за самооценка на знания, умения, възможности и информационен източник за трудово законодателство, кариерни възможности и развитие като предпоставка за мобилност и заетост.

  https://moweup.eu

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.