БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Публикувал: Добруджанско аграрно и бизнес училище

  Регионалeн план за действие за създаване на устойчиви работни места базирани на обучение в ресторантьорския и кулинарния сектор в Трансграничния регион Добрич - Констанца.

  Регионалният план за действие фокусира приложими мерки, характерни за различните политики, чието изпълнение би довело до създаване на устойчиви работни места, базирани на обучение в кулинарния и ресторантьорски сектор. В този смисъл той има между секторен характер, определя роли на различните заинтересовани страни и зависи от тяхното проактивно поведение.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Божанка Добрева

  ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА СПОРТЕН И ЗА ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН „ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА“

  ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА СПОРТЕН И ЗА ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН „ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА“ Първа глава: Основни бизнес умения за предприемачество в туризма - Същност на предприемачеството - Предприемачески процес в туризма - Предприемаческата идея. Втора глава: Иновативно предприемачество за за спортен и за приключенски туризъм в трансграничния регион - Характеристика, особености и видове спортен и приключенски туризъм - Добри практики от ЕС
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Божанка Добрева

  ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ЕКО И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН „ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА“

  ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ЕКО И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН „ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА“ Първа глава: Основни бизнес умения за предприемачество в туризма - Същност на предприемачеството - Предприемаческо управление в туризма - Предприемачески процес в туризма - Предприемаческата идея. Управление на предприемаческата дейност в туризма Втора глава: Иновативно предприемачество за еко и селски туризъм в трансграничния регион „Добрич-Констанца” Характеристика, особености и видове екотуризъм
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Божанка Добрева

  ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН „ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА“

  Наръчникът включва следната информация: Първа глава: Основни бизнес умения за предприемачество в туризма - Същност на предприемачеството - Предприемаческо управление в туризма - Предприемачески процес в туризма - Предприемаческата идея. Управление на предприемаческата дейност в туризма Втора глава: Иновативно предприемачество за културен туризъм - Обща характеристика, принципи и особености на културния туризъм - Ресурси за културен туризъм - Продукти за културен туризъм - Добри практики в ЕС
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Bulgarian – Romanian Chamber of Commerce and Industry

  Критерии за управление на здравето на работното място

  Наръчник за прилагане на Критерии за управление на здравето на работното място Критерий № 1 за УЗРМ: Управление на здравето на работното място и корпоративната политика Критерий № 2 за УЗРМ: Политика на човешките ресурси и работна организация Критерий № 3 за УЗРМ: Планиране на процеса на управление на здравето на работното място Критерий № 4 за УЗРМ: Социална отговорност Критерий № 5 за УЗРМ: Внедряване на управление на здравето на работното място Критерий № 6 за УЗРМ: Цялостна оценка
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Bulgarian – Romanian Chamber of Commerce and Industry

  ДОКЛАД от „Проучване на заетостта и трудовата мобилност"

  Настоящият доклад обобщава резултатите от проучване, извършено в рамките на проект за изграждане на специализирана институция за заетост и трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България. Цел на проучването беше да се събере и систематизира информация за състоянието и тенденциите за развитие на пазара на труда и в частност трансграничната заетост, проблемите и перспективите пред трудовата мобилност в граничния регион.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Русенска търговско-индустриална камара

  Ръководство за обучители

  Ръководство за обучители Целите на наръчника за обучители са: - да подготви и обучи обучители от ПОО институции, които разбират понятието за предприемачески дух; - да се изгради капацитет на обучаващите да прехвърлят предприемаческия дух на стажантите;/li> - да интегрира традиционното обучение по управление на бизнеса с иновативни подходи за обучение (напр. проблемно-базираното обучение); - да представи и популяризира разработения модел за стажуване;
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Русенска търговско-индустриална камара

  Модел за стажуване за придобиване на предприемачески умения и компетенции

  Моделът се фокусира върху шестте основни области на компетентност на предприемачеството: - Възможност: способността за разпознаване, намиране, представяне и възползване от възможностите; - Организация: способността за ръководене, контролиране, наблюдаване, организиране и развиване на ресурсите на компанията; - Стратегия: способността да се формулира ясна визия за целите и да се разработят стратегии за постигането им;
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Русенска търговско-индустриална камара

  INNOBRIDGE Създаване на трансгранична бизнес иновационна мрежа

  Представяне на услугите, предоставяни от Европейския бизнес и иновационен център (BIC), бизнес идеи
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Стратегията за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP

  Стратегията за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа MOWEUP е отворен документ, който може да бъде актуализиран в зависимост от нуждите и възможностите на партньорите и членовете на Мрежата, постигнатите резултати и въздействие спрямо целевите групи, към които Платформата е насочена, в това число и според рисковете и препятствията, които възникват по време на нейното промотиране, последваща поддръжка и функциониране. С оглед обстоятелството, че MOWEUP e онлайн продукт и нег
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация
Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.