БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Модел за оценка на меките умения на служителите

  Фокусът е върху меките умения, които всеки човек притежава и развива през целия си живот. Меките умения са уменията на лицето, които носи и които са приложими във всяка професионална среда. Те не могат да бъдат оценени, но те са ключови, защото са от основно значение за развитието на по-нататъшни компетенции. В края на ХХ век редица учени, опирайки се на схващанията на Леге, дефинират „меки“ и „твърди“ ценности в управлението на човешките ресурси.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Модел за оценка на меките умения на служителите

  Фокусът е върху меките умения, които всеки човек притежава и развива през целия си живот. Меките умения са уменията на лицето, които носи и които са приложими във всяка професионална среда. Те не могат да бъдат оценени, но те са ключови, защото са от основно значение за развитието на по-нататъшни компетенции. В края на ХХ век редица учени, опирайки се на схващанията на Леге, дефинират „меки“ и „твърди“ ценности в управлението на човешките ресурси.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • КАК ДА НАМЕРИМ МОБИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

  Мобилността на трудовата сила има различни аспекти. Когато прехвърлянето на работна сила е от един регион в друг, говорим за географска мобилност. Ако преместването на работната ръка е между различните сфери на производството, става въпрос за производствена мобилност. А ако е между различни професии, професионална мобилност. В този наръчник обръщаме внимание на географската мобилност и по-конкретно в Трансграничния регион България-Румъния.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • КАК ДА НАМЕРИМ МОБИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

  Мобилността на трудовата сила има различни аспекти. Когато прехвърлянето на работна сила е от един регион в друг, говорим за географска мобилност. Ако преместването на работната ръка е между различните сфери на производството, става въпрос за производствена мобилност. А ако е между различни професии, професионална мобилност. В този наръчник обръщаме внимание на географската мобилност и по-конкретно в Трансграничния регион България-Румъния.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • ЗАЕТОСТ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И РЕГУЛАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

  Продуктът е предназначен не само за български и румънски граждани, но и за всеки търсещ работа в Европейския съюз, който приема държавите България и Румъния като привлекателно място да се развива и да гради бъдещето си. Мобилната заетост е нормален процес в съвременното общество, породил се от необходимостта да се осигуряват кадри за този регион, в който в определен момент има недостиг или да се прехвърлят кадри от един регион в друг.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • ЗАЕТОСТ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И РЕГУЛАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

  Продуктът е предназначен не само за български и румънски граждани, но и за всеки търсещ работа в Европейския съюз, който приема държавите България и Румъния като привлекателно място да се развива и да гради бъдещето си. Мобилната заетост е нормален процес в съвременното общество, породил се от необходимостта да се осигуряват кадри за този регион, в който в определен момент има недостиг или да се прехвърлят кадри от един регион в друг.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Профил на меките умения

  Меките умения са уменията на личността, които носим в себе си и които пренасяме тъй като се развиват през целия живот в различни ситуации и са приложими във всяка професионална среда. Тези умения обикновено са скрити и ги изявяваме, когато има ситуация или необходимост от тях. Меките умения допълват професионалните компетенции и помагат за професионалното развитие.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Профил на меките умения

  Меките умения са уменията на личността, които носим в себе си и които пренасяме тъй като се развиват през целия живот в различни ситуации и са приложими във всяка професионална среда. Тези умения обикновено са скрити и ги изявяваме, когато има ситуация или необходимост от тях. Меките умения допълват професионалните компетенции и помагат за професионалното развитие.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Регионалeн план за действие за създаване на устойчиви работни места базирани на обучение в ресторантьорския и кулинарния сектор в Трансграничния регион Добрич - Констанца.

  Регионалният план за действие фокусира приложими мерки, характерни за различните политики, чието изпълнение би довело до създаване на устойчиви работни места, базирани на обучение в кулинарния и ресторантьорски сектор. В този смисъл той има между секторен характер, определя роли на различните заинтересовани страни и зависи от тяхното проактивно поведение.
  Език на съдържанието: Română, English
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Регионалeн план за действие за създаване на устойчиви работни места базирани на обучение в ресторантьорския и кулинарния сектор в Трансграничния регион Добрич - Констанца.

  Регионалният план за действие фокусира приложими мерки, характерни за различните политики, чието изпълнение би довело до създаване на устойчиви работни места, базирани на обучение в кулинарния и ресторантьорски сектор. В този смисъл той има между секторен характер, определя роли на различните заинтересовани страни и зависи от тяхното проактивно поведение.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Специализирана информация

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.