БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Публикувал: Асоциация за устойчиво развитие Слатина

  Информация за възможностите на пазара на труда и съществуващите стимули за заетост на жените

  Профил на безработните жени в трансграничния регион Румъния-България, възможностите на пазара на труда, както и съществуващите стимули за заетост на жените
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Camera de Comerţ si Industrie Vidin

  Проучване за идентифициране на предприемаческите нужди от обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион

  Настоящото проучване на предприемаческите нужди от обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион в следните области Област Видин, област Монтана, област Враца, област Плевен, област Велико Търново, област Русе, област Силистра и област Добрич, Република България и област Мехединци, област Долж, област Олт, област Телеорман, област Гюргево, област Кълъраш и област Констанца, Република Румъния.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Camera de Comerţ si Industrie Vidin

  Проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в областите Видин и Монтана

  Настоящото проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в областите Видин и Монтана се извършва в изпълнение на проект „Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България”, код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Национален доклад от проучване

  Развитието на съвременния туризъм се характеризира с все по - засилваща се конкуренция между туристическите дестинации в сферата на качеството и цените и с нарастващо разнообразие на предлаганите туристически продукти. Новите туристически дестинации се развиват динамично спрямо установените пазари, именно поради предлагането на нещо ново и непознато. Туристическата ни индустрия следва трайна тенденция на бърз растеж през последните няколко години.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
 • Публикувал: Търговско-промишлена палата - Добрич

  Политически препоръки за интегриране на ученето чрез работа и чиракуването в системата на ПО

  Информацията и възгледите, изложени в тази публикация, са на партньорите по проекта NewWBL и не отразяват непременно официалното мнение на Европейския съюз / Програмата ERASMUS +. Институциите и органите на Европейския съюз / Програмата ЕРАЗЪМ + или лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се тук информация.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Проучвания
Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.