БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • AGRO-START

  Представяне на проекта Agro-Start, Законодателно ръководство, Ръководство за добри практики, Протокол за подкрепа на МСП в сектора на животновъдството и градинарството в Югоизточна Европа
  Език на съдържанието: Български, Română
  Категория на информацията: Проучвания

  Реализирана по проект: Транснационалната мрежа за подкрепа на МСП в сектора на градинарството и животновъдството, проект, финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа - SEE

  Общата цел на проекта беше да се повиши конкурентоспособността на МСП, да се насърчи и улесни иновативното предприемачество, за да се отговори на необходимостта от специализирани услуги за подкрепа и съвети в сектора на градинарството и животновъдството чрез интегриран транснационален подход.

  http://www.agrostart.unimol.it/index.php/15-tools/71-webconstructor.html

 • UNITED

  Онлайн платформа за работа; два трансгранични ръководства: за служители и работодатели.
  Език на съдържанието: Български, Română
  Категория на информацията: Проучвания

  Реализирана по проект: Заедно за общ пазар на труда: интегриран подход към трудовата мобилност в трансграничния регион Румъния-България, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програмата Interreg V-A Румъния-България

  Партньори по проекта: Фондация ЕММА и Европейски информационен център България. Цел на проекта: улесняване на трудовата мобилност в областта на трансграничното сътрудничество между Румъния и България чрез холистичен подход, свързващ местните публични администрации с частната среда и гражданите в граничната зона между двете страни, съответно градовете Гюргево и Телеорман (Румъния) и областите Русе и Велико Търново (България).

  www.romania-bulgaria-jobs.eu

 • Практическо ръководство за трансгранични чуждестранни работници

  Проучване на заетостта и мобилността на работната сила
  Език на съдържанието: Български, Română
  Категория на информацията: Проучвания

  Реализирана по проект: Агенция за трансгранична мобилност – VISA, проект, финансиран по Програмата Interreg V-A Romania – Bulgaria

  Цел на проекта: Допринася за интегрирането на трансграничното сътрудничество по отношение на заетостта и мобилността на работната сила. Партньори по проекта: BRCCI Ruse като водещ партньор и Асоциация за устойчиво развитие Слатина.

  https://jobsvisa.eu/bg

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.