БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Регионална мрежа за социално сближаване

  Сравнително изследване на социалните системи в трансграничния регион Румъния-България. Целите на изследването бяха проучване и описание на текущото състояние на социалните услуги в трансграничния регион, които да служат като информация, обмен на опит и основата на сътрудничеството между социалните структури от двете страни на тази граница.
  Език на съдържанието: Български, Română, English
  Категория на информацията: Изследвания

  Реализирана по проект: Регионална мрежа за социално сближаване

  Осигуряване на по-ефективни социални услуги за хора, изложени на риск от бедност или социално изключване от румънско-българския трансграничен регион, чрез трансгранично консолидиране на ресурси, укрепване на компетентността и частно-публичното партньорство.

  www.rn4sc.eu

 • Да работим заедно за едно общо бъдеще!

  Инвестиционното справочник представя предимствата и възможностите в района на Калафат-Видин, както и причините, поради които трябва да инвестираме в тази област, като механизъм за подпомагане на общия процес на икономическо и социално развитие. Научни изследвания и анализ на района на Калафат - Видин
  Език на съдържанието: Български, Română, English
  Категория на информацията: Изследвания

  Реализирана по проект: Let’s work for joint future!

  Сътрудничество на местните общности за общо бъдеще в района на Калафат-Видин, устойчиво икономическо развитие и равнопоставено социално сближаване; участие на общността в съвместни действия; Установяване на предимствата и възможностите в района на Калафат-Видин. Стимулиране на общото икономическо и социално развитие чрез общ инструмент за привличане на чуждестранни инвестиции. Партньори: Местни работодатели на малки и средни предприятия Калафат, Долж; Европейска асоциация за благоденствие, Видин

  www.plimm-calafat.ro

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.