БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • Safe School Network

  Съвместна оценка на потребностите и възможностите за по-добра превенция на риска в училищата и разработване на обща методология за извънкласно образование и мотивация в тази област.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: Safe School Network

  Повишаване на осведомеността в областта на ефективната превенция на риска чрез формално и неформално образование на децата и младите хора в граничния район - създаване и насърчаване на международна мрежа от 20 училища; sigure" - нов модел на опозиция срещу бедствия. Партньорите по проекта са: Free Youth Centre - Видин, България (главен партньор), Сдружение Василияда - Крайова, Румъния и Регионална мрежа за иновативно образование, България, България.

  www.safe-schools.eu

 • Proiect implementat de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

  Предприемачество за мобилност на младежта в пазара на труда, проект, финансиран по програмата Interreg V-A Румъния-България
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: Предприемачество за мобилност на младежта в пазара на труда

  Предприемачество за мобилност на младежта в пазара на труда, проект, финансиран по програмата Interreg V-A Румъния-България - Основна цел на проекта: Проектът има за цел повишаването на капацитета на младите хора за трудова мобилност в трансграничната зона. - Главни цели на проекта: разработване и прилагане на обща образователна програма относно "Предприемаческо образование без граници" (JES pe EEwB) като част от професионалното образование за да се увеличи потенциала за наемане на работа на м

 • Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта

  Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: Проект "Повишена информираност на туристическия клъстър за управление и опазване на околната среда" - EMAS

  Проекта се изпълнява от водещ партньор ТПП Добрич, заедно със Сдружение ЕВРИКА и Маре Нострум от Румъния. Продължителност на проекта 18 месеца. Основните цели на проекта са: - Промотирането на устойчивото използване на природните ресурси в трансграничния регион - Обучение на туристическия клъстър и на туристическия потребител в региона на Добрич и Констанца за необходимостта за устойчиво използване на природните ресурси

  http://sust-tour.webdevc.eu/

 • Самоучител за социално отговорно управление на малки хотели и ресторанти

  Корпоративната социална отговорност (КСО) означава постигането на успехи в бизнеса чрез зачитане на етичните ценности и уважение към хората, общността и природната среда. Според Европейската комисия корпоративната социална отговорност е концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани страни.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти”

  Проект „RESPONS: Алианс на уменията: за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” е финансиран от програма „Учене през целия живот – Леонардо Да Винчи, Многостранни проекти за развитие на иновации” на ЕС. RESPONS е отговор на предизвикателствата в ХОРЕКА сектор, свързани с: Увеличеното търсене от страна на туристите на качествена, привлекателна и разнообразна туристическа услуга;

  http://responsalliance.eu/bg/

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.