БИБЛИОТЕКА

В Библиотеката могат да бъдат намерени материали в помощ на хората от трансграничния регион Румъния - България, които са в процес на избор на професионална кариера, търсене на работно място, смяна на поприще и други ситуации в сферата на трудовата мобилност и заетост.

Библиотеката предлага помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи, специализирана информация, полезни връзки към уеб сайтове, разработени по програми на Европейския съюз.

Видове информация, налична в Библиотека

 • "Презентационни умения на търсещите работа"

  Курсът на обучение "Презентационни умения на търсещите работа" има за цел да повиши мотивацията и насърчи самооценката, да създаде стимули за придобиване на нови компетенции, търсени на пазара на труда, да подобри компетенциите при търсене на работа, да развие ключови практически умения за по-успешно представяне в процеса на търсене на желани позиции на пазара на труда.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • "Презентационни умения на търсещите работа"

  Курсът на обучение "Презентационни умения на търсещите работа" има за цел да повиши мотивацията и насърчи самооценката, да създаде стимули за придобиване на нови компетенции, търсени на пазара на труда, да подобри компетенциите при търсене на работа, да развие ключови практически умения за по-успешно представяне в процеса на търсене на желани позиции на пазара на труда.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • "Дигитални умения на търсещите работа"

  Курсът на обучение "Дигитални умения на търсещите работа" има за цел формиране на знания, умения и нагласи за лична реализация и развитие през целия живот; изграждане на активна гражданска позиция и участие в социалния живот и повишаване пригодността за заетост. Поощряване на процеса на учене през целия живот, чрез пренасяне на придобитите дигитални умения в реализацията на пазара на труда.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • "Дигитални умения на търсещите работа"

  Курсът на обучение "Дигитални умения на търсещите работа" има за цел формиране на знания, умения и нагласи за лична реализация и развитие през целия живот; изграждане на активна гражданска позиция и участие в социалния живот и повишаване пригодността за заетост. Поощряване на процеса на учене през целия живот, чрез пренасяне на придобитите дигитални умения в реализацията на пазара на труда.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • „Връзки с госта и профил на клиента“

  Курсът на обучение в курс „Връзки с госта и профил на клиента“ има за цел формиране на знания, умения и нагласи за изпълнение на ключови дейности, характерни за ресторантьорската сфера и сферата на кулинарните изкуства, целящи високо класно обслужване и адекватно отношение при разрешаване на конкретни проблеми.
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • „Връзки с госта и профил на клиента“

  Курсът на обучение в курс „Връзки с госта и профил на клиента“ има за цел формиране на знания, умения и нагласи за изпълнение на ключови дейности, характерни за ресторантьорската сфера и сферата на кулинарните изкуства, целящи високо класно обслужване и адекватно отношение при разрешаване на конкретни проблеми.
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Културно съзнание, история и кулинарни традиции в Българо-румънския трансграничен регион

  Курсът на обучение " Културно съзнание, история и кулинарни традиции в Българо-румънския трансграничен регион" има за цел формиране и затвърждаване на знания за значението на културното съзнание и идентичност в личен и обществен аспект. В по-тесен смисъл под-целите на обучението са свързани с: - Усвояване на знания по отношение на културата като понятие и културното съзнание като елемент на културата - Придобиване на знания в областта на културна индустрия и кулинарните изкуства в частност
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Културно съзнание, история и кулинарни традиции в Българо-румънския трансграничен регион

  Курсът на обучение " Културно съзнание, история и кулинарни традиции в Българо-румънския трансграничен регион" има за цел формиране и затвърждаване на знания за значението на културното съзнание и идентичност в личен и обществен аспект. В по-тесен смисъл под-целите на обучението са свързани с: - Усвояване на знания по отношение на културата като понятие и културното съзнание като елемент на културата - Придобиване на знания в областта на културна индустрия и кулинарните изкуства в частност
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа.

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Пазар на труда и граждански права, трудово законодателство в Румъния и България

  Целите на обучението са свързани с придобиването на теоретични знания и и подобряване на личните умения необходими за реализацията на пазара на труда, познаване на важни аспекти от трудовото законодателство на България и Румъния. По-конкретно, подцелите са както следва: - Придобиване на знания за нужните нормативни документи при пребиваване в чужда страна с цел намиране на работа/разрешителни, удостоверения/ - Придобива знания и умения за използване на различни подходи за намиране на работа
  Език на съдържанието: English
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“,

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа. Разработване на прогр

  http://icarus-robg.eu/bg

 • Пазар на труда и граждански права, трудово законодателство в Румъния и България

  Целите на обучението са свързани с придобиването на теоретични знания и и подобряване на личните умения необходими за реализацията на пазара на труда, познаване на важни аспекти от трудовото законодателство на България и Румъния. По-конкретно, подцелите са както следва: - Придобиване на знания за нужните нормативни документи при пребиваване в чужда страна с цел намиране на работа/разрешителни, удостоверения/ - Придобива знания и умения за използване на различни подходи за намиране на работа
  Език на съдържанието: Български
  Категория на информацията: Обучения

  Реализирана по проект: „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион“,

  Проект ИКАРУС (ICARUS) улеснява трудовата мобилност в ресторантьорския и кулинарния бизнес в трансграничния регион Румъния-България, чрез предоставянето на услуги и обучения, насочени към изграждане на умения и увеличаване на заетостта в сектора. Основна задача на проекта е създаването на предпоставки за трудова интеграция в трансграничния (ТГ) регион, чрез разработване и пилотно тестване на Интегрирана схема за подкрепа. Разработване на прогр

  http://icarus-robg.eu/bg

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.