Мрежа MOWEUP

Мрежа MOWEUP обединява заинтересовани организации от петнадесетте области на трансграничния регион Румъния - България: Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

В мрежата участват бенефициенти, разработили продукти по програми на ЕС, които подпомагат трудовата мобилност и заетост в трансграничния регион.

Чрез мрежата членовете имат възможност да споделят своите постигнати резултати от минали и настоящи проекти - помощни материали за обучения, изследвания, проучвания, анализи и друга специализирана информация, която да подринесе за развитието на платформата и целите, които си поставя проекта.

Предоставената информация от членовете на мрежата се публикува в секция Библиотека на румънски и/или български език и е свободна за достъп от търсещи работа, работодатели, доставчици на услуги и други посетители след регистрация в платформата.

Членове на Mрежа MOWEUP

Русенска Търговско-Индустриална Камара

Русенската Търговско - Индустриална Камара е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите...

Търговско-промишлена палата Силистра

Силистренската търговско-промишлена палата е създадена през 2001 година. Тя е от сравнително новите палати, въпреки, че преди това, в област Силистра е имало бюро на Шумен. За първи председател на Управителния съвет е...

ДЗЗД Нео Медия

Създаденa през 2003 г. в гр. Добрич, Нео Mедия разработва уеб базирани системи и продукти за държавната и общинска администраци, корпоративни уеб сайтoве, електронни магазини, приложения за социални мрежи и мобилни устройства,...

Търговско-промишлена палата - Добрич

Търговско-промишлена палата – Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена, както частни, така и...

Областен Информационен Център Добрич

ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от...

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА

Сдружение с нестопанска цел Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА е учредено през 2003 година от трима водещи експерти в сферата на туризма. Мисията на Сдружение ЕВРИКА е да развива устойчив и отговорен туризъм в...

Окръжна агенция по заетостта Констанца

Окръжна агенция по заетостта Кълъраши

Страници:

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.