Общи условия

Авторско право и условия на ползване

Съдържанието на тази интернет страница е защитено от законите за интелектуалната собственост. Съдържанието е собственост на Търговско-промишлена палата - Добрич или трети лица, имащи права на собственост върху публикуваните на сайта материали.
Вие имате право да разглеждате, да сваляте или разпечатвате копия от съдържането само за лични, нетърговски цели. Неразрешеното използване на съдържанието може да се тълкува като нарушение на законите за авторското право и други закони.
Търговско-промишлена палата - Добрич не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, които са резултат от ползване или невъзможност за ползване на сайта или каквото и да е съдържание, услуги или материали, които са предоставени от този сайт или на него.

Линкове към други сайтове

Този сайт може да съдържа линкове към сайтове на трети лица. Тези линкове са предоставени единствено за ваше удобство и не представляват одобрение на Търговско-промишлена палата - Добрич по отношение на съдържанието, което е поместено или предоставено от сайтовете на тези трети лица. Настоящият сайт не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на трети лица, към които са дадени линкове; също така, настоящият сайт не разглежда, контролира или проследява материалите от сайтовете на трети лица, нито дава каквито и да е уверения относно съдържанието, точността или законността на материалите, съдържащи се в сайтовете на тези трети лица.

Политика на поверителност

Търговско-промишлена палата - Добрич  защитава поверителността на вашите лични данни. Политиката на поверителност описва начина, по който Търговско-промишлена палата - Добрич  управлява и използва личната информация, която получаваме във връзка с този сайт и как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно използването на личните данни.
Търговско-промишлена палата - Добрич  събира и съхранява лични данни (като напр. имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси и др.), които се използват за регистрация в сайта и връзка с партньорите по проекта. С регистрацията си в сайта вие се съгласявате да ползвате личните данни на членовете на мрежа MOWEUP само и единствено за осъществяване на целите на проект MOWE UP. Събраните и съхранени лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това се изисква по закон. Допълнително към посочените по-горе употреби, можем да използваме личната информация за управление на сайта и статистически анализ.
Можете по всяко време да поискате вашата информация да бъде променена или изтрита. Търговско-промишлена палата - Добрич  отговаря за обработката на вашите лични данни. Всички искания за промяна, изтриване или получаване на копия от тази информация следва да бъдат изпращани на Търговско-промишлена палата - Добрич  на адрес България, гр. Добрич 9300, ул. България 3, ПК 182, с обозначението: „На вниманието на Търговско-промишлена палата - Добрич , отговорник за личните данни”.

Бисквитки

Търговско-промишлена палата - Добрич използва бисквитки с цел да оптимизира работата на интернет сайта. Ако желаете, можете да забраните бисквитките, но следва да имате предвид, че ако направите това, е възможно да не сте в състояние пълноценно да използвате някои от функциите на интернет сайта.
Интернет страницата използва системи за анализиране на поведението на посетителите чрез утвърдени онлайн услуги като Google Analytics. Информацията, която събираме, е обобщена и анонимна, като включва данни за операционна система, вид на браузър, Интернет доставчик и др. Тази информация е полезна за нас, за да разберем по-добре потребностите на потребителите на сайта.

Стратегия за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа Moweup

Стратегия за разпространение и устойчивост на уеб-базираната платформа Moweup

Заявление за членство в Мрежата MOWEUP

Покана за членство в Мрежата MOWEUP

Уведомление относно предстоящо събитие с възможност за промотиране на Платформата MOWEUP

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.