Информация за проекта

Проект MOWE UP цели да подобри мобилността на работещи и безработни чрез създаването на уеб-базирана платформа на румънски и български език като инструмент за самооценка на знания, умения, възможности и информационен източник за трудово законодателство, кариерни възможности и работните места в трансграничния регион Румъния - България като предпоставка за мобилност и заетост.

Проектът е насочен към безработни хора в трудоспособна възраст, търсещи работа (хора, търсещи  по-добра работа и безработни, търсещи активно работа), организации и структури в качеството си на бенефициенти и участници по проекти, икономически и социални партньори, работодатели и бизнес, регионални и местни власти, търговски и бизнес организации, НПО от областите Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България.

Водещ партньор e Търговско-промишлена палата – Добрич в България, с партньори Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА - Добрич и Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца в Румъния.

Периодът на проекта е от май 2017 г. до май 2019 г.

Проект "Подобряване на мобилността на работещи и безработни" N:16.4.2.052, е-MS код ROBG-170, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие в рамките на програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020.
Бюджетът на проекта е на стойност 399 360.85 €, принос на ЕС 339 456,72 € от ЕФРР.

 

НАСТРОЙКИ НА САЙТА

Пълна версияТекстова версия
Размер на текста

-18+

По подразбиране

Отпечатване

Езикова версия

Versiunea lingvistică

БългарскиБългарски RomânescRomânesc

СПОДЕЛЕТЕ В:

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.